Category: Chuyên gia

Thờ cúng gia tiên đúng và đủ phong thủy

Thờ cúng gia tiên là một nghỉ lễ hay một tập tục mang tính trang nghiêm của người Việt ta, tuy nhiên không phải ai cũng nắm rõ được những điều cần thiết trong việc thờ cúng cũng như những điều tránh phạm phải, ví dụ như: Thờ cúng gia tiên là một nghỉ lễ hay một