Những câu đối nên chọn để ở bàn thờ gia tiên

tải xuống (3)

Nhiều gia đình, dòng họ đã gom góp tiền của trùng tu hoặc xây mới nhà thờ họ, nhà thờ hàng chi… Trong đó, những câu đối tưởng nhớ, ca ngợi công đức tổ tiên, có ý nghĩa giáo dục đạo đức cho các thế hệ con cháu của gia đình, dòng họ. Việc làm đó đang là một trong những hoạt động duy trì, bảo tồn phát huy các giá trị truyền thống văn hóa của cha ông.
Bên cạnh câu đối thờ gia tiên, văn bia đình, chùa, miếu, đền thì câu đối ở các nhà thờ họ là nguồn tư liệu văn hóa làng rất phong phú. Trong công cuộc đổi mới đất nước hiện nay, nhiều gia đình, dòng họ đã quan tâm đến đời sống văn hóa tâm linh, thờ phụng tổ tiên, giáo dục truyền thống, đạo lý “uống nước nhớ nguồn”.
Các câu đối dưới đây được sưu tầm từ nhiều nguồn, rất mong quý bạn đọc đóng góp ý kiến thêm.
1. Triệu nhân ngật dụng hữu thành, hiếu tư duy tắc
Thế đức khắc xương quyết hậu, phúc lí vĩnh tuy.
2. Thân tộc lạc quan hi thế hóa
Đôn luân như kiến nghĩa môn phong.
3. Bách thế bản chi bồi chỉ phúc
Nhất gia trữ trục thụ phong thanh.
4. Tộc tính quý tôn, vạn đại trường tồn danh kế thịnh
Tổ đường linh bái, thiên niên hằng tại đức lưu quang.
5. Thượng bất phụ tiên tổ di lưu chi khánh
Hạ túc vi hậu nhân chiêm ngưỡng chí tiêu
6. Đức thừa tiên tổ thiên niên thịnh
Phúc ấm nhi tôn bách thế vinh
7. Kiến tạo gia phong tân cốt cách
Bảo tồn quốc giáo cổ tinh hoa
8. Công đức lưu truyền thiên cổ niệm
Thạch bi ký giám ức niên hương
9. Công đức vĩnh truyền tiên thế phả
Thuần bàng bất cải ngã gia phong
10. Đức trạch trường lưu thiên lý thuận
Ân quang phổ chiếu vạn gia xuân
tải xuống (4)
11. Đức tổ quang vinh hương vạn cổ
Từ môn hiển hách tráng thiên thu.
12. Đại hiếu đại trung, đức trọng lưu truyền vạn cổ
Chí tình chí nghĩa, đạo cao cảm hóa thiên thu.
13. Phiến niệm truy tư truyền bản tộc
Bách niên hương hỏa ức tiên công.
14. Tổ đức cao minh tư phú ấm
Tôn thừa phụng sự thọ nhân hòa.
15. Phúc địa tâm điền nghi mỹ quả
Hiền tôn hiếu tử tức danh hoa.
16. Tiên tổ thiên niên phù hậu duệ
Tử tôn hậu thế vọng tiền nhân.
17. Phúc đức tổ tiên gieo trồng từ thuở trước
Nhân tâm con cháu bồi đắp mãi về sau.
Trên đây là những câu đối hay thường được sử dụng trong nhà thờ họ hoặc phòng thờ gia tiên.
0/5 (0 Reviews)