Dù là theo đạo nào Phật Giáo hay Công giáo thì trong gia đình người Việt Nam chúng ta cũng luôn có bàn thờ, tu tho và chắc chắn một linh vật không thể thiếu được trên đó chính là bát hương hay bát nhang. Đặt vị trí bát hương trên bàn thờ gia tiên