1. Đánh giá hướng nhà theo khí hậu   Đánh giá hướng nhà tốt xấu theo khí hậu Căn cứ vào yếu tố khí hậu, hướng Nam và lân cận nam (Đông Nam và Tây Nam) là những hướng tốt với địa lý, khí hậu Việt Nam. Những hướng này có ánh sáng ổn định