Từ xưa đến nay, vấn đề chọn đất để làm nhà luôn là vấn đề được quan tâm hàg đầu khi có ý định xây dựng nhà ở. Hướng đất, phong thủy đất ảnh hưởng rất lớn tới tài vận của gia chủ sau này. Phạm Lãi giúp Câu Tiễn phục quốc, trải bao tù