Bát hương là một vật không thể thiếu được và vô cùng quan trọng trên bàn thờ, tủ thờ dùng để thắp hương mỗi dịp lễ, tết hay lúc cầu khấn đến người đã khuất. Theo quan niệm dân gian từ xa xưa thì dường như mỗi bát hương lại có một sợi dây vô